მიმდინარე საქმიანობა:

დამოუკიდებელი საერთაშორისო სტატუსის მწვრთნელი (ტრენერი);
Rotary Club Rustavi International - პრეზიდენტი 
CISV-Georgia პრეზიდენტი, საერთაშორისო სერტიფიცირებული მწვრთვნელი (ტრენერი);
სიქა-დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი, პროექტების კოორდინატორი
EMT - დირექტორი, წამყვანი-ტრენერი
ENO - გარემოსმცოდნეობის ფინური საერთაშორისო პროექტი - კოორდინატორი საქართველოში
Diamond Challenge - სამეწარმეო განათლების ამერიკული პროგრამის კოორდინატორი საქართველოში
iEARN - საგანმანათლებლო რესურსების საერთაშორისო ქსელი - საქართველოს კოორდინატორი 
მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს -  ჟიურის წევრი, კოალიცია განათლება ყველასათვის 2018 წლიდან.
POINT - ევროპის ტრენერთა ქსელის წამყვანი ტრენერი.


განათლება
1994 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი (წარჩინებით),
1998 წელს - იმავე ფაკულტეტის ასპირანტურა.
2007 წლიდან ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მიმართულების  დოქტორანტი.

სამსახური:

 
დამოუკიდებელი ტრენერი და კონსულტანტი 2014 წლიდან. 
მუშაობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საჯარო დაწესებულებებთან, კერძო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან. 
გადამზადებული და მომზადებული ჰყავს ტრენინგების ათასობით მონაწილე . ძირითადი თემები: პროექტების განცხადის მომზადება და მართვა; რესურსების მოზიდვა; ტრენინგი ტრენერებისთვის; პრეზენტაციის უნარები; სტრატეგიული დაგეგმარება; გუნდის შეკვრა და სხვა. 

CISV-საქართველო - დამფუძნებელი და პრეზიდენტი 2011 წლიდან

EMT - განათლებისა და მართვის გუნდი - დამფუძნებელი დირექტორი, ტოპ-ტრენერი. 2012 წლიდან

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრი - 2013-2015 წლებში.

სიქა - საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია 
დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი;1999-2005 წწ. პრეზიდენტი; 
2005 წლის დეკემბრიდან კონსულტანტი განათლების, ახალგაზრდობისა და ორგანიზაციული განვითარების საკითხებში. 

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი CTC
პროექტების კოორდინატორი, ტრენერ/კონსულტანტი 2006 წლის თებერვლიდან 2014 წლის სექტემბრის ჩათვლით. ასოცირებული ტრენერი 2014 წლიდან.

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ასოციაცია - გამგეობის თავმჯდომარე 
2011-2014 წწ.

პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ცენტრის http://www.tpdc.ge
"ტრენერთა სკოლის" სასწავლო მოდულის ავტორი, ტრენერთა ტრენერების მწვრთნელი. 2016 წლიდან.
პედაგოგობის მაძიებელთა პროგრამის ტრენერ-კონსულტანტი 2008-2011 წწ.
პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ცენტრის http://www.tpdc.ge პედაგოგებისთვის ICT სტანდარტის შემუშავების სამუშაო ჯგუფის წევრი 2009-2010 წლები.
სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა პროგრამის ტრენერთა ტრენერი, მოდულის ავტორი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

პროექტი „ილია ჭავჭავაძე“ 2002–2008 წწ
 • პედაგოგთა პროფესიული გადამზადების პროგრამის მწვრთნელი;
 • ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და სახელმძღვანელოების პილოტირების პროგრამის მწვრთნელი საბუნებისმეტყველო საგნებში;
 • დანერგვის პროგრამის მწვრთნელი;
 • პედაგოგთა პროფესიული გადამზადების პროგრამის მწვრთნელი;
 • სკოლების კონსულტანტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სასკოლო გრანტების პროგრამის საგრანტო კომისიის წევრი 2003–2005 წწ.

ფონდი ”ირმის ნახტომი”2006–2008 წწ. 
 • პროექტების: „iEARN ფერადი პლანეტა 2006“ და "iEARN 2008" თანა-ავტორი;
 • პროექტის „ისტ მენეჯერებისა და საგნის პედაგოგთა ერთობლივი გადამზადების პროგრამა“ ავტორი და მენეჯერი http://icttrainingpavle.blogspot.com 2008

საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი საქართველოში:

 • ENO (ფინეთი) http://eno.joensuu.fi/
 • IEARN (აშშ) http://www.iearn.org/
 • LVEP (ინგლისი) http://www.livingvalues.net/
 • CISV (ინგლისი) http://www.cisv.org/
 • ევროკომისიის საერთაშორისო პროგრამის "ახალგაზრდობა მოქმედებაში" SALTO რესურს-ცენტრი აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიაში - საინფორმაციო წარმომადგენელი (multiplier) საქართველოში. www.salto-youth.net/eeca 2007-2013 წწ.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი 2009-2012 წწ. 2014 წლიდან სამაგისტრო პროგრამის სალექციო კურსის ავტორი (ლექციების კურსი: პროექტების მენეჯმენტი).


1995 წლიდან მუშაობს განათლების სისტემაში. 


ფიზიკის მასწავლებლად მუშაობდა: 
 • რუსთავის მე-4 საშუალო სკოლაში;
 • საქართველოს ეკონომიკური ინსტიტუტის რუსთავის კოლეჯში;
 • სკოლა”მერმის”-ში.

სხვადასხვა დონორთან ურთიერთობისას მის მიერ დაიწერა და მისივე ხელმძღვანელობით განხორციელდა ოცამდე საგრანტო პროექტი.
 

მუშაობდა და ამჟამადაც მუშაობს მენეჯერად, მწვრთნელად და კონსულტანტად შემდეგ სფეროებში:
 • ზრდასრულთა განათლება,
 • განათლების სისტემა (მართვა/პროფესიული განვითარება),
 • ახალგაზრდობა,
 • ადამიანის უფლებების სწავლება,
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიები,
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები,
 • სათემო განვითარება,
 • პიროვნული და პროფესიული განვითარება,
 • სტრატეგიული დაგეგმარება,
 • რესურსების მოზიდვა,
 • ტრენერების მომზადება.

არაფორმალური განათლება:
 
2005 წელს დამთავრებული აქვს დისტანციური განათლების კურსი საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებაში. მიღებული აქვს პედაგოგი-ოსტატის სერტიფიკატი მეცნიერებებში, გარემოსმცოდნეობასა და მათემატიკაში. კურსის ორგანიზატორი საერთაშორისო საგანმანათლებლო რესურსების ქსელი iEARN (აშშ);


2013 წელს დაამთავრა დისტანციური განათლების კურსი Adobe Youth Voices პროგრამის ფარგლებში. თემა საგანმანათლებლორესურსების შექმნა და გამოყენება ADOBE-ს პროგრამების მეშვეობით. კურსის ორგანიზატორი საერთაშორისო საგანმანათლებლო რესურსების ქსელი iEARN (აშშ) და ADOBE;

გავლილი აქვს არაერთი ორგანიზაციის სპეციალური კურსები და ტრენინგები ტრენერებისთვის (TOT). მათ შორის:

 • საქართველო (ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო", ტრენინგ ცენტრი გოლუბკა", რუსეთი) 1998-2001 წწ  TOT PTA პროგრამის ფარგლებში;
 • კანადის საერთაშორისო ორგანიზაცია "ექვიტასი" 2006, მონტრეალი, კანადა, TOT ადამიანის უფლებების განათლების ფარგლებში.
 • LVEA 2004 წ, ინგლისი, ოქსფორდი, TOT - Living Values Education პროგრამის ფარგლებში
 • TOT , CTC კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი, თბილისი.
 • CARE International საქართველოში,TOT - DO NO HARM პროგრამის ფარგლებში
 • გერმანული ორგანიზაციის EED-ის TOT - DO NO HARM პროგრამის ფარგლებში
 • 2012 წელს გერმანიაში CISV international -ის ორგანიზებით, რესერტიფიცირება 2017 წელს
 • 2014 წელს ჩეხეთში, ვიშეგრადის ფონდისა დაფინანსებით
 • 2014 წელს საქართველოში TOT ევრაზიის პარტნიორობის ფონდის დაფინანსებით.  
ევროპისა და ამერიკის ქვეყნებში  1999-2014 წლებში გავლილი აქვს ტრენინგ-პროგრამები საკითხებზე 
 • პროფესიული განვითარება,
 • სამოქალაქო განათლება,
 • ადვოკატირება და ლობირება,
 • ადამიანის უფლებები,
 • არასამთავრობო ორგანიზაციების მართვა,
 • ახალგაზრდების განვითარება,
 • ზრდასრულთა განათლება,
 • რესურსების მოზიდვა/ფანდრაიზინგი,
 • სხვ.
მონაწილეა საერთაშორისო სასწავლო ტურების, ტრენინგების, კონფერენციების და მრგვალი მაგიდების:
დანია (1999);
უნგრეთი (2000, 2008, 2013);
უკრაინა (2001, 2008);
რუმინეთი (2002, 2018);
აზერბაიჯანი (2002);
სომხეთი (2002);
ინგლისი (2004);
აშშ (2004);
სლოვაკეთი (2004, 2005);
კანადა (2006);
საფრანგეთი (2006, 2007);
გერმანია (2006; 2010);
პოლონეთი (2007; 2013; 2015);
ეგვიპტე (2007);
ფინეთი (2008);
საქართველო (2009);
ავსტრია (2009, 2014, 2015);
ბელგია (2009);
ესპანეთი (2009; 2012);
ნეპალი (2009) ;
უკრაინა (2009);
პორტუგალია (2009);
ბელორუსი (2010);
ლიტვა (2011);

მოლდოვა (2011, 2015);
ესტონეთი (2012);
სერბეთი (2012);
კვიპროსი (2012);
შოტლანდია (2013);
ჰოლანდია (2013);

ნორვეგია (2013);
იტალია, სიცილია (2013) ;
კატარი (2013);
მალტა (2013);
სამხრეთ კორეა (2014);
ჩეხეთი (2014, 2016, 2017, 2018);
ბულგარეთი (2015);
ლუქსემბურგი (2015);
ლიტვა (2015);
იტალია (2015);
ირლანდია (2014, 2016);
ისრაელი (2018)

ჯილდო:
პირველ ეროვნულ გამოცდებში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისთვის, როგორც რუსთავის ცენტრის ხელმძღვანელმა დაიმსახურა პრეზიდენტის მადლობის სიგელი (ბრძანება #739, 22 სექტემბერი 2005წ.).


პუბლიკაციები:
ავტორია სტატიების, ტრენინგ-მოდულების, ტრენინგ–მასალების; 

თანა–ავტორი - საგანმანათლებლო წიგნებისა და გზამკვლევების.
 

მონაწილებდა საგანამანათლებლო მასალების შექმნასა და გამოქვეყნებაში.

მონაწილეობდა და ხელს უწყობდა კოლეგების მიერ ელექტრონული ფორმატით საგანმანათლებლო რესურსების: საიტების, ბლოგების შექმნაში.

1997-1998 წლები იყო მოსწავლე-ახალგაზრდობის გაზეთ ”ზარი”-ს მთავარი რედაქტორი და გამომცემელი.


საერთაშორისო სასწავლო პროგრამები და პროექტების განხორციელება
ავტორია რამდენიმე სასწავლო პროექტისა და პროგრამის, რომლებსაც პედაგოგები 2000 წლიდან იყენებენ საგაკვეთილო და სკოლის შემდგომი საქმიანობისთვის მსოფლიოს შემდეგ ქვეყნებში:

ბელორუსი,
სომხეთი,
უკრაინა,
რუმინეთი,
საქართველო,
ირანი,
ინდოეთი,
შრი-ლანკა,
პაკისტანი,
ამერიკის შეერთებული შტატები,
სლოვაკეთი,
სლოვენია,
ლიბანი,
ბრაზილია,
არგენტინა,
სირია,
ინდონეზია,
ისრაელი,
სურინამი,
ერაყი,
რუსეთი,
აზერბაიჯანი

ენები
ქართული, რუსული, ინგლისური

საკონტაქტო ინფორმაცია

pavlegeo@gmail.com
http://www.pavletv.blogspot.com/
Mob/Viber.: +995 599 556 234
Skype: pavlepapa


****