მიმდინარე საქმიანობა:

დამოუკიდებელი საერთაშორისო სტატუსის მწვრთნელი (ტრენერი), კონსულტანტი;

CISV-Georgia პრეზიდენტი, რამდენიმე გზის საერთაშორისო სერტიფიცირებული მწვრთნელი (ტრენერი) 2005 წლიდან;
სიქა-დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი, პროექტების კოორდინატორი
EMT - განათლებისა და მართვის გუნდი - დამფუძნებელი დირექტორი, ტოპ-ტრენერი. 2012 წლიდან
ENO - გარემოსმცოდნეობის ფინური საერთაშორისო პროექტი - კოორდინატორი საქართველოში 2002 წლიდან
Diamond Challenge - სამეწარმეო განათლების ამერიკული პროგრამის კოორდინატორი საქართველოში 2014 წლიდან
iEARN საგანმანათლებლო რესურსების საერთაშორისო ქსელი - საქართველოს კოორდინატორი, პროექტების ფასილიტატორი - 2000 წლიდან
მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო -  ჟიურის წევრი, კოალიცია განათლება ყველასათვის 2018 წლიდან.
POINT - ევროპის ტრენერთა ქსელის წამყვანი ტრენერი 2014 წლიდან


განათლება
1994 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი (წარჩინებით),
1995-1998 წლებში - გაიარა
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის ასპირანტურის პროგრამა.
2007-14 წწ. ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მიმართულების  დოქტორანტურის კურსი.

სამსახური:

 
დამოუკიდებელი ტრენერი და კონსულტანტი 2014 წლიდან. 
მუშაობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საჯარო დაწესებულებებთან, კერძო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან. 
გადამზადებული და მომზადებული ჰყავს ტრენინგების ათასობით მონაწილე. 

ძირითადი თემები
პროექტების განცხადის მომზადება და მართვა; რესურსების მოზიდვა; ტრენინგი ტრენერებისთვის; პრეზენტაციის უნარები; სტრატეგიული დაგეგმარება; გუნდის შეკვრა და სხვა. 

CISV-საქართველო - დამფუძნებელი და პრეზიდენტი 2011 წლიდან
Rotary Club Rustavi International - პრეზიდენტი 2020-2021 წწ.
Rotary international district 2452 - Assistant Governor 2021-2022, Deputy District Governor 2022-2023 

საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრი - 2013-2015 წლებში.

სიქა - საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია 
დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი;1999-2005 წწ. პრეზიდენტი; 
2005 წლის დეკემბრიდან კონსულტანტი განათლების, ახალგაზრდობისა და ორგანიზაციული განვითარების საკითხებში. 

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი CTC
პროექტების კოორდინატორი, ტრენერ/კონსულტანტი 2006 წლის თებერვლიდან 2014 წლის სექტემბრის ჩათვლით. ასოცირებული ტრენერი 2014 წლიდან.

საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ასოციაცია - გამგეობის თავმჯდომარე 
2011-2014 წწ.

პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ცენტრის http://www.tpdc.ge
"ტრენერთა სკოლის" სასწავლო მოდულის ავტორი, ტრენერთა ტრენერების მწვრთნელი. 2016 წლიდან.
პედაგოგობის მაძიებელთა პროგრამის ტრენერ-კონსულტანტი 2008-2011 წწ.
პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ცენტრის http://www.tpdc.ge პედაგოგებისთვის ICT სტანდარტის შემუშავების სამუშაო ჯგუფის წევრი 2009-2010 წლები.
სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა პროგრამის ტრენერთა ტრენერი, მოდულის ავტორი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

პროექტი „ილია ჭავჭავაძე“ 2002–2008 წწ
 • პედაგოგთა პროფესიული გადამზადების პროგრამის მწვრთნელი;
 • ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და სახელმძღვანელოების პილოტირების პროგრამის მწვრთნელი საბუნებისმეტყველო საგნებში;
 • დანერგვის პროგრამის მწვრთნელი;
 • პედაგოგთა პროფესიული გადამზადების პროგრამის მწვრთნელი;
 • სკოლების კონსულტანტი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სასკოლო გრანტების პროგრამის საგრანტო კომისიის წევრი 2003–2005 წწ.

ფონდი ”ირმის ნახტომი”2006–2008 წწ. 
 • პროექტების: „iEARN ფერადი პლანეტა 2006“ და "iEARN 2008" თანა-ავტორი;
 • პროექტის „ისტ მენეჯერებისა და საგნის პედაგოგთა ერთობლივი გადამზადების პროგრამა“ ავტორი და მენეჯერი http://icttrainingpavle.blogspot.com 2008

საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი საქართველოში:

 • ENO (ფინეთი) http://enoprogramme.org 
 • IEARN (აშშ) http://www.iearn.org/
 • LVEP (ინგლისი) http://www.livingvalues.net/
 • CISV (ინგლისი) http://www.cisv.org/
 • ევროკომისიის საერთაშორისო პროგრამის "ახალგაზრდობა მოქმედებაში" SALTO რესურს-ცენტრი აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიაში - საინფორმაციო წარმომადგენელი (multiplier) საქართველოში. www.salto-youth.net/eeca 2007-2013 წწ.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი 2009-2012 წწ. 2014 წლიდან სამაგისტრო პროგრამის სალექციო კურსის ავტორი (ლექციების კურსი: პროექტების მენეჯმენტი).


1995 წლიდან მუშაობს განათლების სისტემაში. 


ფიზიკის მასწავლებლად მუშაობდა: 
 • რუსთავის მე-4 საშუალო სკოლაში;
 • საქართველოს ეკონომიკური ინსტიტუტის რუსთავის კოლეჯში;
 • სკოლა”მერმის”-ში.

სხვადასხვა დონორთან ურთიერთობისას მის მიერ დაიწერა და მისივე ხელმძღვანელობით განხორციელდა ოცამდე საგრანტო პროექტი.
 

მუშაობდა და ამჟამადაც მუშაობს მენეჯერად, მწვრთნელად და კონსულტანტად შემდეგ სფეროებში:
 • ზრდასრულთა განათლება,
 • განათლების სისტემა (მართვა/პროფესიული განვითარება),
 • ახალგაზრდობა,
 • ადამიანის უფლებების სწავლება,
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიები,
 • არასამთავრობო ორგანიზაციები,
 • სათემო განვითარება,
 • პიროვნული და პროფესიული განვითარება,
 • სტრატეგიული დაგეგმარება,
 • რესურსების მოზიდვა,
 • ტრენერების მომზადება.

არაფორმალური განათლება:
 
2005 წელს დამთავრებული აქვს დისტანციური განათლების კურსი საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებაში. მიღებული აქვს პედაგოგი-ოსტატის სერტიფიკატი მეცნიერებებში, გარემოსმცოდნეობასა და მათემატიკაში. კურსის ორგანიზატორი საერთაშორისო საგანმანათლებლო რესურსების ქსელი iEARN (აშშ);


2013 წელს დაამთავრა დისტანციური განათლების კურსი Adobe Youth Voices პროგრამის ფარგლებში. თემა საგანმანათლებლორესურსების შექმნა და გამოყენება ADOBE-ს პროგრამების მეშვეობით. კურსის ორგანიზატორი საერთაშორისო საგანმანათლებლო რესურსების ქსელი iEARN (აშშ) და ADOBE;

გავლილი აქვს არაერთი ორგანიზაციის სპეციალური კურსები და ტრენინგები ტრენერებისთვის (TOT). მათ შორის:

 • საქართველო (ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო", ტრენინგ ცენტრი გოლუბკა", რუსეთი) 1998-2001 წწ  TOT PTA პროგრამის ფარგლებში;
 • კანადის საერთაშორისო ორგანიზაცია "ექვიტასი" 2006, მონტრეალი, კანადა, TOT ადამიანის უფლებების განათლების ფარგლებში.
 • LVEA 2004 წ, ინგლისი, ოქსფორდი, TOT - Living Values Education პროგრამის ფარგლებში
 • TOT, CTC კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი, თბილისი.
 • CARE International საქართველოში,TOT - DO NO HARM პროგრამის ფარგლებში
 • გერმანული ორგანიზაციის EED-ის TOT - DO NO HARM პროგრამის ფარგლებში
 • 2012 წელს გერმანიაში CISV international -ის ორგანიზებით, რესერტიფიცირება 2017 წელს.
 • 2014 წელს ჩეხეთში, ვიშეგრადის ფონდისა დაფინანსებით.
 • 2014 წელს საქართველოში TOT ევრაზიის პარტნიორობის ფონდის დაფინანსებით.  
 • 2018 წელს TOT ისრაელში, CISV international-ის მიერ, 2021 წელს რესერტიფიცირება.
ევროპისა და ამერიკის ქვეყნებში გავლილი აქვს ტრენინგ-პროგრამები საკითხებზე 
 • პროფესიული განვითარება,
 • სამოქალაქო განათლება,
 • ადვოკატირება და ლობირება,
 • ადამიანის უფლებები,
 • არასამთავრობო ორგანიზაციების მართვა,
 • ახალგაზრდების განვითარება,
 • ზრდასრულთა განათლება,
 • რესურსების მოზიდვა/ფანდრაიზინგი,
 • სხვ.
მონაწილეა საერთაშორისო სასწავლო ტურების, ტრენინგების, კონფერენციების და მრგვალი მაგიდების:
დანია (1999);
უნგრეთი (2000, 2008, 2013, 2021);
უკრაინა (2001, 2008);
რუმინეთი (2002, 2018);
აზერბაიჯანი (2002);
სომხეთი (2002, 2018, 2020);
ინგლისი (2004);
აშშ (2004, 2016, 2017, 2018);
სლოვაკეთი (2004, 2005, 2018, 2021);
კანადა (2006);
საფრანგეთი (2006, 2007, 2008, 2017);
გერმანია (2006; 2010, 2013);
პოლონეთი (2007; 2013; 2015; 2021);
ეგვიპტე (2007);
ფინეთი (2008, 2018);
ავსტრია (2009, 2014, 2015, 2018, 2021, 2022);
ბელგია (2009, 2013);
ესპანეთი (2009; 2012);
ნეპალი (2009);
უკრაინა (2009);
პორტუგალია (2009);
ბელორუსი (2010);
ლიტვა (2011);

მოლდოვა (2011, 2015, 2018);
ესტონეთი (2012);
სერბეთი (2012);
კვიპროსი (2012);
შოტლანდია (2013);
ჰოლანდია (2013);

ნორვეგია (2013);
იტალია, სიცილია (2013) ;
კატარი (2013);
მალტა (2013);
სამხრეთ კორეა (2014);
ჩეხეთი (2014, 2016, 2017, 2018, 2021);
ბულგარეთი (2015);
ლუქსემბურგი (2015);
ლიტვა (2015);
იტალია (2015);
ირლანდია (2014, 2016);
ისრაელი (2018)

ჯილდოები:

2020 წ.       ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის ახალგაზრდების განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის გადაეცა სოფლის საპატიო მოქალაქის სტატუსი და ჯილდო.

2020 წ.        მშვიდობის გლობალური ინსტიტუსტისგან (GPI) - მედალი და  სტატუსი Fellow of GPI მშვიდობის მშენებლობაში შეტანილი წვლილისთის.

2017 წ.         “სწავლა სიბერემდე” იდეის განვითრებისა და ზრდასრულთა განათლებაში განსაკუთრებული ღვაწლისთვის მიღებული აქვს “ანასტასია თუმანიშვილის” სახელობის პრიზი საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ასოციაციისგან განათლების კოალიციისგან.

პირველ ეროვნულ გამოცდებში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისთვის, როგორც რუსთავის ცენტრის ხელმძღვანელმა დაიმსახურა პრეზიდენტის მადლობის სიგელი (ბრძანება #739, 22 სექტემბერი 2005წ.).

პუბლიკაციები:
ავტორია სტატიების, ტრენინგ-მოდულების, ტრენინგ–მასალების; 

თანა–ავტორი - საგანმანათლებლო წიგნებისა და გზამკვლევების.
 

მონაწილებდა საგანამანათლებლო მასალების შექმნასა და გამოქვეყნებაში.

მონაწილეობდა და ხელს უწყობდა კოლეგების მიერ ელექტრონული ფორმატით საგანმანათლებლო რესურსების: საიტების, ბლოგების შექმნაში.

1997-1998 წლები იყო მოსწავლე-ახალგაზრდობის გაზეთ ”ზარი”-ს მთავარი რედაქტორი და გამომცემელი.


საერთაშორისო სასწავლო პროგრამები და პროექტების განხორციელება
ავტორია რამდენიმე სასწავლო პროექტისა და პროგრამის, რომლებსაც პედაგოგები 2000 წლიდან იყენებენ საგაკვეთილო და სკოლის შემდგომი საქმიანობისთვის მსოფლიოს შემდეგ ქვეყნებში:

ბელორუსი,
სომხეთი,
უკრაინა,
რუმინეთი,
საქართველო,
ირანი,
ინდოეთი,
შრი-ლანკა,
პაკისტანი,
ამერიკის შეერთებული შტატები,
სლოვაკეთი,
სლოვენია,
ლიბანი,
ბრაზილია,
არგენტინა,
სირია,
ინდონეზია,
ისრაელი,
სურინამი,
ერაყი,
რუსეთი,
აზერბაიჯანი

ენები
ქართული, რუსული, ინგლისური

საკონტაქტო ინფორმაცია

pavlegeo@gmail.com
http://www.pavletv.blogspot.com/
Mob/Viber/whatsapp.: +995 599 556 234
Skype: pavlepapa


****